Yaramma ivalu Song Lyrics – S P B

Yaramma ivalu Song Lyrics is sung by S P B and music is given by V.Ravichandran                Yaramma ivalu Lyrics is written by V.ravichandran and this song is from Movie Hatavadi

Singer S P B
Movie Hatavadi
Music V.Ravichandran
Song Writer V.Ravichandran

Yaramma ivalu Song Lyrics

ಧಿಮ್ ಧಿಧಿಮ್ ಧಿಮ್ ಧಿಮ್ ಧಿಮ್
ಧಿಮ್ ಧಿಧಿಮ್ ಧಿಮ್ ಧಿಮ್ ಧಿಮ್
ಧಿಮ್ ಧಿಧಿಮ್ ಧಿಮ್ ಅಂತು ಈ ಹೃದಯ

ಧಿಮ್ ಧಿಧಿಮ್ ಧಿಮ್ ಧಿಮ್ ಧಿಮ್
ಧಿಮ್ ಧಿಧಿಮ್ ಧಿಮ್ ಧಿಮ್ ಧಿಮ್
ಧಿಮ್ ಧಿಧಿಮ್ ಧಿಮ್ ಅಂತು ಈ ಸಮಯ

ಯಾರಮ್ಮ ಇವಳು
ಹಾರಿ ಬಂದಳು
ಯಾರಮ್ಮ ಇವಳು ಹಾರಿ ಬಂದಳು
ಮನಸನು ತುಂಬಲು ತಂಬೆಳಕಾದಳು
ಒಂಟಿ ಜೀವಕೆ ಬಂದಳು ಸ್ನೇಹಕೆ
ಹೃದಯದ ದಾಹಕೆ ನೀರೆರವಳೇ ಇವಳು
ನೀ ಯಾರೆ ನೀರೆ ನೀ ಯಾರೆಲೆಲೆಲೆಲೇ
ಯಾರಮ್ಮ ಇವಳು
ಹಾರಿ ಬಂದಳು
ಮನಸನು ತುಂಬಲು ತಂಬೆಳಕಾದಳು

ಚಂದಾ ಚಂದಾವೋ ಚಂದಮಾಮ
ಈ ಸ್ನೇಹಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ನೀ
ನಿನ್ನ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ
ಸ್ನೇಹದ ಬೃಂದಾವನ

ಎಟುಕದಿದ್ದರೇನು, ಕೈಸೇರದಿದ್ದರೇನು
ಏಕಾಂತಕ್ಕೆ ನೀನು
ಬೆಳದಿಂಗಳಾದೆ ನೀ
ನೀ ಯಾರೆ ಲೆಲೆಲೆಲೇ
ಯಾರಮ್ಮ ಇವಳು
ಹಾರಿ ಬಂದಳು
ಮನಸನು ತುಂಬಲು ತಂಬೆಳಕಾದಳು

ತಾಯಿ ಲಾಲಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ನೀ,
ಅರಾರಿರಾರಿರರರೋ
ಮಗುವ ಮೊದಲ ಗೊಂಬೆಯು ನೀ,
ಅರಾರಿರಾರಿರರರೋ
ಕಣ್ಣು ತುಟಿಯು ಇಲ್ಲ
ಆದರೂ ನಗುವೇ ಎಲ್ಲಾ
ಏಕಾಂತಕ್ಕೆ ನೀನು
ಬೆಳದಿಂಗಳಾದೆ ನೀ
ನೀ ಯಾರೆ ಲೆಲೆಲೆಲೇ

ಯಾರಮ್ಮ ಇವಳು
ಹಾರಿ ಬಂದಳು
ಮನಸನು ತುಂಬಲು ತಂಬೆಳಕಾದಳು
ಒಂಟಿ ಜೀವಕೆ ಬಂದಳು ಸ್ನೇಹಕೆ
ಹೃದಯದ ದಾಹಕೆ ನೀರೆರವಳೇ ಇವಳು
ನೀ ಯಾರೆ ನೀರೆ ನೀ ಯಾರೆಲೆಲೆಲೆಲೇ

ಯಾರಮ್ಮ ಇವಳು
ಹಾರಿ ಬಂದಳು
ಮನಸನು ತುಂಬಲು ತಂಬೆಳಕಾದಳು

Yaramma ivalu Song Lyrics

Cast – V.Ravichandran

Yaramma ivalu Song Video

revansidda patri

Leave a Reply

Your email address will not be published.