O’Ga, Konkani Lyrics – 777 Charlie | Rakshit Shetty

O’Ga, Konkani Lyrics from movie 777 Charlie song sung by Dhiti S Lotlikar music given by Nobin Paul O’Ga, Konkani Song Lyrics written by Saiesh Poi Panandikar & this song lyrics in English & kannada available. Main leading role in movie Rakshit Shetty, Sangeetha Sringeri, Vian Fernandes, and Nikita Chowdury.

O'Ga, Konkani Lyrics,O'Ga, Konkani Song Lyrics,O'Ga, Konkani Lyrics 777 Charlie

Singer Dhiti S Lotlikar
Movie 777 Charlie
Music Nobin Paul
Song Writer Saiesh Poi Panandikar

O’Ga, Konkani Lyrics

Oo Ga…Thode Khinn Hai
Jinneche Saruyaaaa
Ooo.. Denne Saimache
Tuka Mhakaaa

Yo Gaa Chol Mouza Maruyaaa
Yo Gaa Vojhye Dukhache
Visru Yaaa
Yo Gaa Yeta Veta Te
Alayte Vare
Kenay Te Khare
Mogache Savey Te

Tukach Nhi
O Gavla Noshib Osle
Soglyanku Bhogche Potta Te
He Vatten Zo
Phula Ni Katte Madoiyt Veta
Thooo…
Yeta Veta Te
Aalayte Vare
Kenay Sukhayche
Kenay Dukhache Te..

Ghott Motint Dhor
Tuka Jaiy Toshench Ghodona
Distay Toshe
Kaich Asona
Ho Ho Rit Ya Bhovdechi
Sar Javun Asa Jhinnechi
Trasatuy Asa
Ruch Ti Sukhachi

O’Ga, Konkani(ಓ’ಗಾ ಥೋಡೆ) Lyrics In Kannada

ಓ’ಗಾ
ಥೋಡೆ ಖಿಣ್ ಹೆ ಜಿಣೆಚೆ ಸಾರೂಯಾ ಓ’
ದೇಣೆ ಸೈಮಾಚೆ ತುಕಾ ಮ್ಹಾಕಾ
ಯೋ ಗಾ
ಚೊಲ್ ಮೌಜಾ ಮಾರೂಯಾ
ಯೋ ಗಾ
ವೋಜೆ ದುಖಾಚೆ ವಿಸ್ರೂ
ಯಾ ಯೋ…
ಗಾ ಯೆತ ವೆತ ತೆ ಅಲಾಯ್ತೆ ವಾರೆ
ಕೆನಾಯ್ ತೆ ಖಾರೆ ಮೊಗಾಚೆ ಸಾವೆಯ್ ತೇ..

ತುಕಾಚ್ ನ್ಹಿ ಓ’ಗಾವ್ಲಾ ನೊಶೀಬ್ ಓಸ್ಲೆ
ಸೊಗ್ಲ್ಯಾOಕ್ ಭೋಗ್ಚೆ ಪೊಟ್ಟಾ ತೆ ಹೆ
ವಾಟೆನ್ ಜೋ.. ಫುಲಾ ನಿ ಕಾಟೆ ಮಾಡೊಯತ್ ವೆತಾ ತೋ ಯೆತ ವೆತ ತೆ ಅಲಾಯ್ತೆ ವಾರೆ,
ಕೆನಾಯ್ ಸುಖಾಚೆ ಕೆನಾಯ್ ದುಖಾಚೆ ತೇ..

ಘೊಟ್ ಮೋತೀಂತ್ ಧೋರ್
ತುಕಾ ಜಾಯ್ ತೊಶೆಂಚ್ ಘೊಡೊನಾ
ದೀಸ್ತಾಯ್ ತೋಶೆ ಕಾಯಚ್ ಆಸೋನಾ
ಹೋ ಹೋ ರಿತ್ ಯಾ ಭೋವ್ಡೆಚಿ
ಸಾರ್ ಜಾವನ್ ಆಸಾ ಜಿಣೆಚೀ
ತ್ರಾಸಾತುಯ್ ಆಸಾ ರೂಚ್ ತೀ ಸುಖಾಚೀ..

ಯೋ ಗಾ
ಯೆತ ವೆತ ತೆ ಅಲಾಯ್ತೆ ವಾರೆ
ಯೋ… ಗಾ
ಫುಲಾ ನಿ ಕಾಟೆ ಮಾಡೋಯತ್ ವೆತಾ
ಯೋ… ಗಾ
ಯೆತ ವೆತ ತೆ ಅಲಾಯ್ತೆ ವಾರೆ
ಕೆನಾಯ್ ಸುಖಾಚೆ ಕೆನಾಯ್ ದುಖಾಚೆ ತೇ..

Read more song of  Torture lyrics – 777 Charlie Kannada

O’Ga, Konkani Song Video

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.