O Tuntiye Gorantiye Song Lyrics – Kalavida – V.Ravichandran

O Tuntiye Gorantiye Song Lyrics is sung by Hariharan and Music is given by Hamslekha O Tuntiye Gorantiye Lyrics is written by Hamsalekha and Star cast are V.Ravichandran and Roja

Singer Hariharan
Star cast V.Ravichandran and Roja
Music Hamsalekha
Song Writer Hamsalekha

O Tuntiye Gorantiye Song Lyrics

ಪ್ರೇಮ ಪ್ರೇಮ, ಪ್ರೇಮ ಪ್ರೇಮ
ಪ್ರೇಮ ಪ್ರೇಮ, ಪ್ರೇಮ ಪ್ರೇಮ
ಓ ತುಂಟಿಯ, ಗೋರಂಟಿಯ
ಎಲ್ಲಿರುವೆಯ, ಹೇಗಿರುವೆಯ
ಸಾಕಿನ್ನು ಬಾರೆ ಬಾ ಬಾರೆ
ಹುಡುಗಾಟ ನಿನಗಾಗಿ ನನ್ನ ಬಾಳೆಲ್ಲ
ಹುಡುಕಾಟ ಓ ನಂಜಿಯ,
ಕಾರಂಜಿಯ ಯಾವೂರಿಗೆ,
ಹೋಗಿರುವೆಯ ಸಾಕಿನ್ನು
ಬಾರೆ ಬಾ ಬಾರೆ ತುಂಟಾಟ
ಬೇಡಮ್ಮ ಬೇಡ ಈ ಪ್ರೀತಿ
ಜೂಟಾಟ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರೇಮ,
ಪ್ರೇಮ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರೇಮ
ಪ್ರೇಮ, ಪ್ರೇಮ ಪ್ರೇಮ

ಬಣ್ಣದ ನೀರಲ್ಲಿ ಕುಂಚದ
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಳೆಯ ಎದೆಯಲ್ಲಿ
ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸೋಕೆ ನೋಡಿದೆ
ಮೂಡದೆ ನೀ ಗೋಜು ಮಾಡಿದೆ.
ಪ್ರೇಮ ಪ್ರೇಮ, ಪ್ರೇಮ ಪ್ರೇಮ
ಬಾರೇ ಪ್ರೇಮ, ತಾರೇ ಪ್ರೇಮ
ಓ ಕುಂಚವೆ, ಸಂಕೋಚವ ಓ

ಬಣ್ಣವೆ,ಬಿನ್ನಾಣವೆ ಸಾಕಿನ್ನು
ಬಾರೆ ಬಾ ಬಾರೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ
ಕೇಳಿಸದೆ ಈ ನನ್ನ ಕೂಗಾಟ

ಮಾತಲಿ ನೀ ಮುಂದೆ
ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಾ ಎಂದೆ
ತಪ್ಪದ ನಾ ಬಂದ ಅಲ್ಲಿಯೆ
ನೀನಿರುವೆ ಎಂದರು
ಎಲ್ಲರು ನೀನಿಲ್ಲ ಅಂದರು
ಪ್ರೇಮ ಪ್ರೇಮ, ಪ್ರೇಮ ಪ್ರೇಮ
ಪ್ರೇಮ ಪ್ರೇಮ, ಪ್ರೇಮ ಪ್ರೇಮ
ಓ ತುಂಟಿಯ, ಓ ಮಳ್ಳಿಯ

ಸಾಕಿನ್ನು ಬಾರೆ ಬಾ ಬಾರೆ
ಹುಡುಗಾಟ ನಿನಗಾಗಿ
ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲ ಹುಡುಕಾಟ

ಓ ಕಳ್ಳಿಯ, ಓ ಸುಳ್ಳಿಯ ಸಾಕಿನ್ನು
ಬಾರೆ ಬಾ ಬಾರೆ ಹುಡುಗಾಟ
ನಿನಗಾಗಿ ನನ್ನ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಾಟ

O Tuntiye Gorantiye Song Lyrics

Movie – Kalavida 

O Tuntiye Gorantiye Song Video