Noda Noda Lyrics – Sangeetha Rajeev

Noda Noda Lyrics Song Sung, Compose & Music by Sangeetha Rajeev Lyrics Noda Noda Song Lyrics written by Pradyumna Narahalli lasest kannda song lyrics
NODA NODA Lyrics,Noda Noda Song Lyrics,Noda Noda Lyrics Sangeetha Rajeev
Singer Sangeetha Rajeev
Singer Sangeetha Rajeev
Music sangeetha Rajeev
Lyrics Writer Pradyumna Narahalli

Noda Noda Lyrics

ಕಾಣಿ ಕಾಣಿ ನಮ್ಮ ಮಾಣಿ ನನ್ನಾಸೆಯ ಚಿನ್ನದ ಚೆಲುವ,
ರಾಣಿ ರಾಣಿ ಮಹಾರಾಣಿ ನಾ ನಿನ್ನ ಕನಸಿನ ಚೆಲುವೆ
ಸಿಡಿಲ ಹಿಡಿಯುವ, ಕಡಲ ಮಣಿಸುವ, ಹಡಗ ಚಲಿಸೋ ಚತುರ,
ಧರಣಿ ನಲುಗುವ, ಗಡಸು ದನಿಯವ, ಕುಡ್ಲದ ಕುವರನು ಇವಾ
ನೋಡ ನೋಡ ಇಂವಾ ಎಷ್ಟು ಚೆಂದಾ ಶಿವಾ ಕಡಲೂರ ಹುಡುಗನಾ
ನೋಡ ನೋಡ ಇಂವಾ ಎಷ್ಟು ಚೆಂದಾ ಶಿವಾ ಕಡಲೂರ ಹುಡುಗನಾ

ಕಡಲಲಿ, ತೇಲಿ ಬಂದ ಈ ಹೊಳೆಯೋ ಮುತ್ತಂತೆ ನೀ,
ಮರಳಲಿ, ಮೂಡಿ ಬಂದ ಆ ಕಲೆಯ ಸಾರಾನೇ ನೀ
ಆಳ ಕಾಣದೇ ಧುಮುಕುವ ಉತ್ಸಾಹಿ ನೀ
ಗಾಳ ಹಾಕದೇ ಬಳಿ ಬಂದ ಮೀನಂತೆ ನೀ,
ನೋಡ ನೋಡ ಇಂವಾ ಎಷ್ಟು ಚೆಂದಾ ಶಿವಾ ಕಡಲೂರ ಹುಡುಗನಾ
ನೋಡ ನೋಡ ಇಂವಾ ಎಷ್ಟು ಚೆಂದಾ ಶಿವಾ ಕಡಲೂರ ಹುಡುಗನಾ

ತೇಲಾಡುವಾ, ಹಾರಾಡುವ, ಆ ಗುಂಗಲೇ
ನಲಿದು ಕುಣಿದು ಸೆಳೆದು ಸೇರುವಾ
ನೋಡ ನೋಡ ಇಂವಾ ಎಷ್ಟು ಚೆಂದಾ ಶಿವಾ ಕಡಲೂರ ಹುಡುಗನಾ
ನೋಡ ನೋಡ ಇಂವಾ ಎಷ್ಟು ಚೆಂದಾ ಶಿವಾ ಕಡಲೂರ ಹುಡುಗನಾ

ನೋಡ ನೋಡ ಇಂವಾ ಎಷ್ಟು ಚೆಂದಾ ಶಿವಾ ಕಡಲೂರ ಹುಡುಗನಾ
ನೋಡ ನೋಡ ಇಂವಾ ಎಷ್ಟು ಚೆಂದಾ ಶಿವಾ ಕಡಲೂರ ಹುಡುಗನಾ

Noda Noda Lyrics

Now the lyrics completed sangeetha Rajeev The girl who is smitten by love is in all praise for her man
 

Noda Noda Song Video 

Leave a Comment