Eke Heegaytho Naanu Kanenu Song Lyrics – V.Ravichandran

Eke Heegaytho Naanu Kanenu Song Lyrics is sung by SPB and B R Chaya and Music is given by Hamsalekha Eke Heegaytho Naanu Kanenu Lyrics is written by Hamsalekha and star cast are V.Ravichandran and Kushbu

Singer SPB and B R Chaya
Star cast V.Ravichandran and Kushbu
Music Hamsalekha
Song Writer Hamsalekha

Eke Heegaytho Naanu Kanenu Song Lyrics

ಏಕೆ ಹೀಗಾಯ್ತೋ ನಾನು ಕಾಣೆನು
ಪ್ರೀತಿ ಮನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮೂಡಿತೋ
ನೀಲಿ ಬಾನಲಿ ತೇಲಿ ಹೋದೆನು
ನಾನು ಈ ದಿನಾ
ಜೇನು ಹೀರಿದ ದುಂಬಿಯ ಹಾಗಿದೆ
ನನ್ನಾ ಈ ಮನಾ

ಏಕೆ ಹೀಗಾಯ್ತೋ ನಾನು ಕಾಣೆನು
ಪ್ರೀತಿ ಮನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮೂಡಿತೋ
ಆ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಅದು ಏನಿದೆಯೊ
ತುಟಿ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಸವಿ ಜೇನಿದೆಯೊ
ನೀಲಿ ಬಾನಲಿ ತೇಲಿ ಹೋದೆನು

ನಾನು ಈ ದಿನಾ
ಜೇನು ಹೀರಿದ ದುಂಬಿಯ ಹಾಗಿದೆ
ನನ್ನಾ ಈ ಮನಾ
ನೀ ನಗುವಾಗ
ಜರತಾರಿ ಹೊಸ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟು

ಬಳುಕಾಡಿ ಬಂದೆ
ನೀ…. ನುಡಿದಾಗ
ಮೊಳದುದ್ದಾ ಜಡೆ ತುಂಬಾ ಮಲ್ಲೆ
ಮುಡಿದ್ದೆನ್ನಾ ಸಳೆದೆ
ಉಸಿರಾಟ ಮರೆತು ಹೋಯಿತು
ಬೇರೇನು ಕಾಣದಾಯಿತು
ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನಾ ಈ ಜೀವ ಸೇರಿತು

ಏಕೆ ಹೀಗಾಯ್ತೋ ನಾನು ಕಾಣೆನು
ಪ್ರೀತಿ ಮನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮೂಡಿತೋ
ನೀಲಿ ಬಾನಲಿ ತೇಲಿ ಹೋದೆನು

ನಾನು ಈ ದಿನಾ
ಈ….. ಹೊಸದಾದ
ಅನಂದ ತಂದಂತ ಮುತ್ತಿನ
ಮುತ್ತನ್ನ ತಂದೆ
ಆ….. ನೆನಪಲ್ಲೆ
ಹೊಸದಾದ ಅನುರಾಗ

ನನ್ನ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ
ಈ ನಾಡಿ ನಿಂತು ಹೋಯಿತು
ನಾ ಯಾರೊ ಮರೆತು ಹೋಯಿತು
ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಈ ಜೀವ ಸೇರಿತು
ಏಕೆ ಹೀಗಾಯ್ತೋ ನಾನು ಕಾಣೆನು
ಪ್ರೀತಿ ಮನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮೂಡಿತೋ
ಆ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಅದು ಏನಿದೆಯೊ
ತುಟಿ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಸವಿ ಜೇನಿದಯೊ
ನೀಲಿ ಬಾನಲಿ ತೇಲಿ ಹೋದೆನು

ನಾನು ಈ ದಿನಾ
ಜೇನು ಹೀರಿದ ದುಂಬಿಯ ಸೇರಿದೆ
ನನ್ನಾ ಈ ಮನಾ

Eke Heegaytho Naanu Kanenu Song Lyrics

Movie – Anjada Gandu

Eke Heegaytho Naanu Kanenu Song Video

Leave a Comment