Cheluvamma Chendavamma Song Lyrics – V.Ravichandran

Cheluvamma Chendavamma Song Lyrics is sung by S P B and K S Chitra and music is given by V.Ravichandran Cheluvamma Chendavamma Lyrics is written by K.Kalyan and Star cast are V.Ravichandran and Namrata Shirodkar

Singer S P B and K S Chitra
Star cast V.Ravichandran and Namrata Shirodkar
Music V.Ravichandran
Song Writer K.kalyan

Cheluvamma Chendavamma Song Lyrics

ಚೆಲುವಮ್ಮ ಚೆಂದದಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇ ಅಂದವಾ

ಮನಸಮ್ಮ ಮಾಸದಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇ ಪ್ರೇಮವಾ
ಕೇ.ಳೋ ಕಾತುರ ಹಾ.ಡೋ ಆತುರ
ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮದೋಲೆ ಹೆಸರ ಮೇಘಮಾಲೆ
ಚೆಲುವಮ್ಮ ಚೆಂದದಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇ ಅಂದವಾ
ಮನಸಮ್ಮ ಮಾಸದಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇ ಪ್ರೇಮವಾ
ಕೇ.ಳೋ ಕಾತುರ ಹಾ.ಡೋ ಆತುರ
ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮದೋಲೆ ಹೆಸರ ಮೇಘಮಾಲೆ
************************

ಆಆ…ಆಆಆ ಆಆಆ..ಆಆ ಆಆ ಆ..
ಆಆ…ಆಆಆ ಆಆಆ..ಆಆ ಆಆ ಆ..

ಸೊಗಸು ಅನ್ನೋದೇ ಅಂದದಾ ಪ್ರಣಯ ಸಿಂಧೂರವೋ

ಹೇಳಮ್ಮ ಸಿರಿಸಿಂಗಾರಿ ನೀ ಸಿಂಧೂರವೋ
ಹೃದಯ ಅನ್ನೋದೇ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೂವು ಶ್ರೀಗಂಧವೋ
ಹೇಳಮ್ಮ ಓ ಒಲವಮ್ಮ ನೀ ಶ್ರೀಗಂಧವೋ
ಯಾವ ರೂಪ ನಿನ್ನದು ಹೇಳು ನೀನೀಗ
ನಿನ್ನ ತವರು ಎಲ್ಲಿದೆ ಹೇಳೇ ನೀ ಬೇಗ
ಹಸಿವು ನಿದುರೆ ದೂರ ಮಾಡೋ
ಸವತಿ ಯಾರೇ ನೀ ಯಾರೇ..ಹೇ
ಹೇಳು ಬಾ.ರೇ
ಚೆಲುವಮ್ಮ ಚೆಂದದಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇ ಅಂದವಾ
ಮನಸಮ್ಮ ಮಾಸದಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇ ಪ್ರೇಮವಾ
ಕೇ.ಳೋ ಕಾತುರ ಹಾ.ಡೋ ಆತುರ
ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮದೋಲೆ ಹೆಸರ ಮೇಘಮಾಲೆ

ಲಾಲಾಲಾಲಾ ಲಾಲಾ ಲಾಲಾಲಾಲಾಲ

ಲಾಲಾಲಾಲಾ ಲಾಲಾ ಲಾಲಾಲಾಲಾಲ

ವಿರಹ ಅನ್ನೋದೇ ನಿನ್ನಯ ಮಧುರ ಸಂಗೀತವೋ

ಹೇಳಮ್ಮ ಚೆಲುಚೆಲುವಮ್ಮ ನಿ ಸಂಗೀತವೋ
ಹರೆಯ ಅನ್ನೋದೇ ಪ್ರೇಮದಾ ಧರೆಗೆ ಹೂಚೈತ್ರವೋ
ಹೇಳಮ್ಮ ಒ ಮನಸಮ್ಮ ನೀ ಹೂಚೈತ್ರವೋ
ಕಾಳಿದಾಸ ಹಾಡಿದ ಪ್ರೀತಿ ನೀನೇನ
ಕುಂಚದಿಂದ ಮಿಂಚಿದ ಅಂದ ನೀನೇನ
ಚೆಂದಗಾತಿ ಪ್ರೇಮದೊಡತಿ
ಹೇಳೇ ಯಾರೇನೀ ಯಾರೇ..ಹೇ
ಬಾರೇ ನೀರೇ
ಚೆಲುವಮ್ಮ ಚೆಂದದಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇ ಅಂದವಾ
ಮನಸಮ್ಮ ಮಾಸದಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇ ಪ್ರೇಮವಾ
ಕೇ.ಳೋ ಕಾತುರ ಹಾ.ಡೋ ಆತುರ
ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮದೋಲೆ ಹೆಸರ ಮೇಘಮಾಲೆ
ಧನ್ಯವಾದಗಳು…….

Cheluvamma Chendavamma Song Lyrics

Movie – Chora Chitta Chora 

Cheluvamma Chendavamma Song Video