Cheluvamma Chendavamma Song Lyrics – SPB

Cheluvamma Chendavamma Song Lyrics is sung by S P B and music id given by V.Ravichandran                        Cheluvamma Chendavamma Lyrics written by K.kalyan and the song is labeled under Jhankar Music 

Singer S P B
Label Jhankar Music
Music V.Ravichandran
Song Writer K.Kalyan

Cheluvamma Chendavamma Song Lyrics

ಚೆಲುವಮ್ಮ ಚೆಂದದಮ್ಮ

ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇ ಅಂದವಾ
ಮನಸಮ್ಮ ಮಾಸದಮ್ಮ
ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇ ಪ್ರೇಮವಾ
ಕೇಳೋ ಕಾತುರ ಹಾಡೋ ಆತುರ
ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮದೋಲೆ ಹೆಸರ ಮೇಘಮಾಲೆ
ಚೆಲುವಮ್ಮ ಚೆಂದದಮ್ಮ
ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇ ಅಂದವಾ
ಮನಸಮ್ಮ ಮಾಸದಮ್ಮ

ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇ ಪ್ರೇಮವಾ
ಕೇಳೋ ಕಾತುರ ಹಾಡೋ ಆತುರ
ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮದೋಲೆ ಹೆಸರ ಮೇಘಮಾಲೆ

ಸೊಗಸು ಅನ್ನೋದೇ ಅಂದದಾ
ಪ್ರಣಯ ಸಿಂಧೂರವೋ
ಹೇಳಮ್ಮ ಸಿರಿಸಿಂಗಾರಿ
ನೀ ಸಿಂಧೂರವೋ
ಹೃದಯ ಅನ್ನೋದೇ ಪ್ರೀತಿಯ
ಹೂವು ಶ್ರೀಗಂಧವೋ
ಹೇಳಮ್ಮ ಓ ಒಲವಮ್ಮ
ನೀ ಶ್ರೀಗಂಧವೋ
ಯಾವ ರೂಪ ನಿನ್ನದು ಹೇಳು ನೀನೀಗ
ನಿನ್ನ ತವರು ಎಲ್ಲಿದೆ ಹೇಳೇ ನೀ ಬೇಗ
ಹಸಿವು ನಿದುರೆ ದೂರ ಮಾಡೋ
ಸವತಿ ಯಾರೇ ನೀ ಯಾರೇ ಹೇ
ಹೇಳು ಬಾರೇ
ಚೆಲುವಮ್ಮ ಚೆಂದದಮ್ಮ
ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇ ಅಂದವಾ
ಮನಸಮ್ಮ ಮಾಸದಮ್ಮ
ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇ ಪ್ರೇಮವಾ
ಕೇಳೋ ಕಾತುರ ಹಾಡೋ ಆತುರ
ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮದೋಲೆ ಹೆಸರ ಮೇಘಮಾಲೆ

ವಿರಹ ಅನ್ನೋದೇ ನಿನ್ನಯ
ಮಧುರ ಸಂಗೀತವೋ
ಹೇಳಮ್ಮ ಚೆಲುಚೆಲುವಮ್ಮ ನೀ ಸಂಗೀತವೋ
ಹರೆಯ ಅನ್ನೋದೇ ಪ್ರೇಮದ
ಧರೆಗೆ ಹೂಚೈತ್ರವೋ
ಹೇಳಮ್ಮ ಓ ಮನಸಮ್ಮ
ನೀ ಹೂಚೈತ್ರವೋ
ಕಾಳಿದಾಸ ಹಾಡಿದ ಪ್ರೀತಿ ನೀನೇನ
ಕುಂಚದಿಂದ ಮಿಂಚಿದ ಅಂದ ನೀನೇನ
ಚೆಂದಗಾತಿ ಪ್ರೇಮದೊಡತಿ
ಹೇಳೇ ಯಾರೇನೀ ಯಾರೇ ಹೇ
ಬಾರೇ ನೀರೇ
ಚೆಲುವಮ್ಮ ಚೆಂದದಮ್ಮ
ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇ ಅಂದವಾ
ಮನಸಮ್ಮ ಮಾಸದಮ್ಮ
ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇ ಪ್ರೇಮವಾ
ಕೇಳೋ ಕಾತುರ ಹಾಡೋ ಆತುರ
ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮದೋಲೆ ಹೆಸರ ಮೇಘಮಾಲೆ

Cheluvamma Chendavamma Song Lyrics

Cast – V.Ravichandran

Cheluvamma Chendavamma Song Lyrics

revansidda patri

Leave a Reply

Your email address will not be published.