Naguva Nayana Lyrics

Kannada Lyrics ಲ ಲ ಲ ಲ ...hmmm ... ಆಹಾ .. ಲ ಲ ..ನಗುವ ನಯನ ಮಧುರ ಮೌನಮಿಡಿವಾ ಹೃದಯ ಇರೆ ಮಾತೇಕೆಹೊಸ ಭಾಷೆಯಿದು, ರಸ ಕಾವ್ಯವಿದುಇದ ಹಾಡಲು ಕವಿ ಬೇಕೇನಗುವ ನಯನ, ಮಧುರ ಮೌನಮಿಡಿವಾ ಹೃದಯ ಇರೆ…

Continue ReadingNaguva Nayana Lyrics